Fiberfat

Optimalt, kostnadseffektivt skydd med ypperlig hållbarhet.

Greifs produktutbud av fiberfat fyller ett stort antal förpackningsbehov, speciellt för kemisk industri samt läkemedels-, bindemedels-, och livsmedelsindustrin.

En beprövad produktdesign i kombination med de senaste tillverkningsmetoderna ser till att faten ger optimalt skydd för många slag av farligt och icke farligt gods.

Greif´s fiberfat finns i olika diametrar och storlekar, både som UN-godkända och icke UN-godkända.

Greif´s fiberfat har låg egenvikt, är staplingsbara, kan användas till alla transportslag, kan anpassas till såväl pallastning som containers. Levereras med kort varsel oavsett mängd och kan tillverkas efter individuella krav.

Kort sagt: fatet "skräddarsys" så att det passar Ert behov. Se närmare på några varianter här till höger.