Övriga papprör

Med de ökade kraven från omvärlden på materialåtervinning för emballage, samt en önskan att minimera miljöpåverkan vid t ex kassaktion, har produkter framställda av fiberpapper fått en kraftig renässans då fiberpappersmaterialet kan återanvändas eller förbrännas och därvid påverka miljön minimalt.

Förutom fiberfat och dekorrör framställer Greif gjutrör och industrirör i fiberpapp, som det finns mer information om här.