IBC-GCUBE®

Greif fortsätter sin resa mot att erbjuda våra kunder marknadens bästa IBC - GCUBE®. Som en del av detta arbete introducerar vi nu en ny typ av skruv för säkring av tömningsventilen. Denna nya låsning kombinerar säkerhet vid transport med enkelhet vid tömning för slutkund.

Vi kommer fortsättningsvis använda en skruv, men denna blir av en ny design som möjliggör borttagning av enbart handkraft.

Denna förändring kommer ske successivt med början under september och påverkar inget annat kring IBCn.