Greif historik

1877 Fat var vår affärsverksamhet

America upplevde en högkonjunktur. Mycket pengar spenderades på att köpa alla tänkbara produkter. Greif spårar sina rötter till denna tid – tillverkning av träfat.

1919 Royal Packaging

Bernhard Van Leer grundade ett mindre företag som tillverkade burkar och lådor i Nederländerna. Företaget blev senare Royal Packaging Industries Van Leer och växte till ledare inom globala industriförpackningar.

1940 Nya utvecklingar

I mitten av 1940-talet experimenterade Greif med fiberfat. Det blev snart en succé och med förvärvande startade Greif fiberfatstillverkning.

1950 Fiber, stål, plast

1951 flyttade företaget sitt huvudkontor från Cleveland till Delaware, Ohio – som fortfarande är vårt gemensamma säte. Under perioden gick företaget över till att tillverka stål-, plast- och fiberfat och senare även IBC’s. Detta är fortfarande idag vår huvudsakliga affärsverksamhet.

2001 Greif – Van Leer

Greif förvärvade Van Leer, grundade en ny global profil– som ledde till att Greif blev en global ledare inom industriförpackningar.

2003 Förändring…

2003 började Greif sin “omvandling” till ett leantillverkande företag. Vi lagrar allt vi gör i vårt Greif Business System där ständig förbättring och identifiering samt utrotning av spill bara är några av många områden vi fokuserar på.

2006 Nya landskap

Greif förvärvade Delta Petroleum Company, Inc. i Nordamerica. Delta förser kunder med blandning, fyllning och förpackning, fat, lager, distribution och logistik tjänster. Greif förvärvade också plåtfattillverkningen och tillslutningsverksamheten från Blagden, med verksamhet i Europa och Asien.

Greifs långa och framgångsrika historia är resultatet av en sund filosofi beträffande hur vi uppför oss och gör affärer. Detta engagemang för kunder, anställda och samhälle fortsätter medan vi utvecklar våra affärer.

2009 Utökad portfölj

Privatägda Hannells Industrier AB förvärvades. Med deras tekniska kunskap i plast och deras imponerande tillverkningskapacitet var det ett idealiskt objekt i området och passar väl in i Greifs strategi för tillväxt genom selektivt förvärv.

2010 Greif stora i säckar

Den 15 februari förvärvade Greif Storsackgroup, världens största tillverkare av flexibla IBC’s. Storsack har 3 000 anställda och 18 tillverkningsplatser över hela världen. Företaget är tänkt att vara en del av ett samarbetsföretag för att underlätta Greifs strategiska inträde i den flexibla förpackningsmarknaden. Greif kommer att vara ansvarig att förvalta företaget.

2016 Till er tjänst!

Med 3 fabriker i den norra regionen är Greif väletablerad i Skandinavien. Fabrikerna är strategiskt placerade och vårt skandinaviska team är ivriga att möta era behov.

Vi är redo att stå till tjänst både lokalt och globalt var ni än gör affärer.
 
With more than 130 years of packaging expertise Greif is a world leader in industrial packaging products and services. The Company creates competitive advantage for its customers through extensive experience in steel, plastic, fibre, etc.